Het dagelijks leven en besluitvorming

In ons leven nemen we dagelijks talloze beslissingen. Belangrijke en minder belangrijke. Ingrijpende en minder ingrijpende. Vanzelfsprekende en minder vanzelfsprekende. Het nemen van beslissingen doen we zo automatisch, dat we er ons vaak helemaal niet van bewust zijn dat we zojuist weer een beslissing hebben genomen. Bijvoorbeeld: Wanneer heb jij ‘besloten’ om deze zin te lezen? En waarom lees je deze zin? Je had er immers ook voor kunnen kiezen om dit bericht weg te klikken en iets anders te gaan doen. Toch? Vaak worden we ons pas bewust van onze ‘beslissingen’ als deze allang genomen zijn. Het lijkt er in die zin op dat beslissingen vanzelf gaan totdat ons denken er zich mee gaat bemoeien. Zolang ons verstand zich dus niet bemoeit met onze beslissingen, gaat beslissingen nemen vanzelf. Simpel gezegd: “We volgen dan ons gevoel.” Je zou ook kunnen zeggen dat je dan intuïtief handelt.

De rol van gevoel en verstand

Het nut van intuïtief handelen

Als we er vanuit gaan dat we het grootste deel van onze beslissingen intuïtief, dus op gevoel, nemen, wat is dan het nut van ons verstand, van onze ratio? Ons verstand kun je beschouwen als een gereedschap, net zoals een hamer een gereedschap is van de timmerman. Een hamer kun je alleen zinvol gebruiken als je weet waarvoor je het kunt gebruiken. Dit geldt ook voor ons verstand. Het verstand kan beredeneren en alle mogelijke oplossingen aandragen. Het verstand kan op basis hiervan alle voor- en nadelen bedenken en uiteindelijk tot een logisch oordeel komen. Maar het verstand kan niet beslissen. Net zo min als een hamer niet kan timmeren. Om dus tot een beslissing te komen, hebben we ons gevoel nodig. Of we het nu willen of niet.

Het verstand als hulpmiddel

Het bijzondere is dus dat we alle beslissingen, ook degene die we hebben beredeneerd met ons verstand, nemen met ons gevoel. En het enige dat we na afloop van een beslissing kunnen doen is het besluit met ons verstand beredeneren. En dat is precies wat mensen die zogenaamd alles rationeel beslissen  doen. Net zolang rationaliseren totdat er geen speld meer tussen te krijgen valt. Net zolang ‘bewijzen’ verzamelen totdat niets of niemand nog kan ontkennen dat het genomen besluit het enige juist is. Hoezo gevoel?

Albert Einstein wist dit mooi te verwoorden: “De intuïtieve geest is een godsgeschenk en het rationele verstand is een dienaar. We hebben een maatschappij geschapen die de dienaar vereert en het geschenk is vergeten.”

Tijd voor een beslissing

Als jij hier ook mee aan de slag wil, dan is het nu tijd voor een beslissing. Volg jij jouw gevoel of volg jij jouw verstand? Ach, laat ook maar, want je hebt allang een beslissing genomen……………………

Hartelijke groet,
René Bussink
www.renesans.nl

Intuitie