Wat is de creatiespiraal?

In mijn vorige blog heb ik iets verteld over ‘de kwaliteit van spijt hebben’. Naar aanleiding hiervan kreeg ik een aantal vragen van lezers die hier graag meer over wilden horen. Het gaat te ver om in deze blog iedere emotie afzonderlijk te behandelen, maar in z’n algemeenheid wil ik hier graag iets meer over vertellen. Te beginnen bij …

De creatiespiraal

Ruim 10 geleden kwam ik voor het eerst in contact met de creatiespiraal. De creatiespiraal is een begrijpelijk model dat de natuurlijk weg van wens naar werkelijkheid beschrijft.

In het boek vind je o.a. de volgende tekst: “Zoals de bloesem in de lente een voorbode is van het fruit in de zomer, zo zijn wensen en verlangens van mensen een voorbode van hetgeen ze kunnen realiseren. Zoals fruitbomen over precies die kwaliteiten beschikken die ze in staat stellen de eigen fruitsoort te creëren, zo beschikken mensen over precies die kwaliteiten die ze nodig hebben om hun eigen wensen en verlangens te kunnen realiseren. Zoals er in de natuur een vaste route is van bloesem naar vrucht en van zaad naar oogst, zo is er in de natuur ook een welbepaalde weg van wens naar werkelijkheid.”

Wat is de creatiespiraal?

De creatiespiraal (het model is bedacht en beschreven door Marinus Knoope in 1989) beschrijft deze natuurlijke weg in twaalf stappen. In deze blog ga ik inhoudelijke niet verder in op deze stappen. Wil je hier wel meer over weten, dan kun je het boek De Creatiespiraal hier bestellen.

Waar ik het in deze blog wel over wil hebben is ‘de natuurlijke weg’. Want dat is in essentie waar de vraag van enkele lezers over ging, namelijk: “Als het een natuurlijke weg is, waarom lukt het dan niet om mijn wens te vervullen?”

Welnu, net als een zaadje (van een appelboom) alleen een appelboom kan worden als de omstandigheden optimaal zijn, zo kan een mens ook alleen maar zijn wens realiseren als de omstandigheden optimaal zijn. Het verschil tussen een appelboom en een mens is dat de mens wel invloed kan uitoefenen op de omstandigheden en een appelboom niet (althans veel minder). De wijze waarop we als mens invloed uitoefenen bepaalt of het ons als mens lukt om onze wens te realiseren.

De natuurlijke weg van wens naar werkelijkheid?

En de belangrijkste redenen waarom het ons als mens niet lukt om onze wens te realiseren zijn de volgende belemmerende factoren:

–Onbewust zijn (en als een zombie meelopen in de polonaise).

–Denken / geloven dat je hetzelfde moet doen als een ander om succesvol te zijn.

–Volharden in een situatie waar je niet gelukkig van wordt.

Als mens zijn we op aarde om onze (ziels)wens te realiseren (net als een appelboom op aarde is om appels te maken). Als we onze energie niet gebruiken voor het realiseren van onze (ziels)wens, dan geeft ons lichaam signalen af.

Welke signalen geeft ons lichaam?

Die signalen zijn onze emoties. En iedere stap op de creatiespiraal kent zijn eigen emoties. In het boek ‘De Ontknooping’ beschrijft Marinus Knoope hoe dit werkt. Wil je het boek De Ontknooping lezen, dan kun je het hier bestellen.

Onze (negatieve) emoties fungeren dus als ons navigatiesysteem. Onder ideale omstandigheden sturen ze ons volledig automatisch naar onze (ziels)bestemming. Maar als gevolg van onze opvoeding hebben we ‘geleerd’ dat bepaalde emoties ‘goed’ zijn en andere ‘slecht’. Hierdoor hebben we ons innerlijk navigatiesysteem (onbewust) ontregeld. Om jouw navigatiesysteem weer goed te laten werken, is het noodzakelijk om inzicht te hebben in de emotie(s) die jou (c.q. de realisatie van jouw wens) belemmeren.

Maar hoe kom je daar achter?

Eigenlijk is dat heel eenvoudig. Vraag je af waar jij emotioneel van wordt. De gemakkelijkste manier om dit te ontdekken is door jezelf de volgende vraag te stellen: “Aan welk gedrag van een ander erger ik me het meest?” Het antwoord op deze vraag is precies de emotie waarmee je zelf aan de slag moet. Of beter gezegd, ‘mag’.

En omdat het ‘mag’ doen veel mensen het niet. Zo slecht hebben we het allemaal nog niet. Toch? Mijn ervaring is dat hoe eerder je ermee begint hoe sneller je ervan verlost bent. Verlost van het onplezierige gevoel dat wordt veroorzaakt door emoties die we niet willen. Of niet mogen. En dat terwijl onze emoties juist het beste met ons voor hebben.

Klinkt simpel toch? Maar simpel is niet hetzelfde als eenvoudig. En helemaal niet als je het in je eentje probeert te doen. Je moet namelijk iets doen wat haaks staat op wat je altijd hebt geloofd. Gelukkig is de beloning groot. Je staat jezelf namelijk toe te worden wie je altijd al was. Maar dat vraagt wel om moed.

En? Heb jij de moed?

Als je eerlijk naar jezelf bent weet je waarschijnlijk best wel dat er iets moet veranderen. Tegelijkertijd ben je waarschijnlijk bang om jouw huidige leven te verliezen. Voordat je radicale beslissingen neemt, nodig ik je daarom van harte uit voor een gratis adviesgesprek.

Het adviesgesprek is gratis, maar zeker niet voor niets. Want je zet de eerste stap naar een nieuw leven. Een leven waarbij jij, stap voor stap, ontdekt én creëert wat je écht wilt, zodat jij oprecht persoonlijk succes, een betekenisvol leven en diepgaand geluk ervaart.

En? Heb jij de moed? Dan zie ik er naar uit om jou te ont-moeten!

Hartelijke groet,

René Bussink