Waarom zijn teamplayers zo gewild?

Veel organisaties zijn gek op teamplayers. Waarom? Omdat teamplayers bepaalde eigenschappen bezitten die heel waardevol zijn voor een organisatie. En daarom is het vinden (én binden) van mensen die over deze eigenschappen beschikken misschien wel de grootste uitdaging waar veel organisaties op dit moment mee worstelen. Maar hoe komt dit eigenlijk?

Waaraan herken je een teamplayer?

Ik vermoed dat dit komt omdat de meeste mensen die verantwoordelijk zijn voor het aannemen van nieuwe medewerkers niet weten wat deze eigenschappen zijn. En als ze dit wel weten, dan worden deze eigenschappen niet als zodanig (h)erkent. En dat geldt in het bijzonder voor de eerste eigenschap.

Over welke eigenschappen hebben we het dan precies? In zijn boek ‘The Ideal Team Player’ beschrijft Patrick Lencioni over welke drie eigenschappen je dient te beschikken om een goede teamspeler zijn. Deze drie eigenschappen zijn:

1. Bescheidenheid

Echte teamspelers hebben geen groot ego en wijzen gemakkelijk op wat anderen hebben bijgedragen. Ze trekken niet gauw zelf de aandacht. “Bescheidenheid is de belangrijkste en meest onmisbare eigenschap van een teamspeler”, vindt Patrick Lencioni. “Maar het is verbazend hoeveel leidinggevenden, die teamwork belangrijk vinden, toch medewerkers gedogen die niet bescheiden zijn.”

2. Gedrevenheid

Gedreven mensen zijn altijd op zoek naar meer: meer werk, kennis en verantwoordelijkheid. “Ze hoeven bijna nooit door hun manager aangespoord te worden om harder te werken, omdat ze zichzelf motiveren en toegewijd zijn”, weet Lencioni. Toch bestaat er ook gedrevenheid die eerder ongezond is. “Sommige mensen zijn zelfgericht in hun gedrevenheid: het draait niet om het team, maar om henzelf”, vindt hij. “En bij sommigen neemt gedrevenheid dan weer extreme vormen aan. Het werk wordt voor hen te belangrijk.“

3. Slimheid

Bij slimheid gaat het niet om puur intellectuele capaciteiten. In de context van een team verwijst het simpelweg naar de manier waarop iemand met mensen kan omgaan. Slimme mensen hebben gevoel voor wat er gaande is in een groep en weten hoe ze er het meest effectief mee om kunnen gaan. “Weet wel dat iemand die slim is, niet noodzakelijk ook goede bedoelingen heeft”, merkt Lencioni op. “Sommige van de gevaarlijkste mensen in de wereldgeschiedenis waren in feite buitengewoon slim in hun omgang met anderen.”

Hoe word je een teamplayer?

Kortom, bescheidenheid, gedrevenheid en slimheid zijn volgens Lencioni de belangrijke eigenschappen voor een teamplayer. Maar dit wetende maakt je nog geen teamplayer. Wat ‘dit wetende’ wel mogelijk maakt, is dat je hier als team heel gericht mee aan de slag kunt gaan.

Het is natuurlijk ideaal als alle teamleden in voldoende mate over deze eigenschappen kunnen beschikken (omdat dit de kans vergroot om als team écht succesvol te zijn). Maar minstens zo belangrijk is om van elkaar te weten over welke eigenschappen je van nature minder beschikt en hoe je hier als team mee om kunt gaan.

Wil jij van jouw team een topteam maken?

Teams die bereid zijn om hiermee aan de slag te gaan, zijn in staat om hiermee heel veel winst te behalen. Maar dan is het wel belangrijk om een veilige en tegelijkertijd een uitdagende omgeving te creëren waarin dit kan. En deze mogelijkheid is er nu!

Wil je weten hoe wij dit teamontwikkelingsproces kunnen faciliteren? Stuur dan een bericht naar info@renesans.nl of bel 06 – 57 976 30 35.

Ik zie er naar uit om uw team te ont-moeten!

Hartelijke groet,

René Bussink

Klik op de afbeelding en lees meer over ons teamontwikkelingsprogramma