Waarom zijn we bang voor stilte?

In onze (veelal ego-gedreven) maatschappij is stilte een schaars goed geworden. Waarom is dat zo? Zou het kunnen zijn dat we stilte als beangstigend ervaren? Is dat misschien de reden dat mensen blijven praten, praten, praten (ook als we niets zinnigs weten te zeggen)? Praten; uit angst voor de stilte?

Juist in de stilte ligt een prachtig geschenk. Een geschenk dat we niet kunnen ontvangen, zolang we wegvluchten voor de stilte in onszelf. Dankzij dit inzicht van Victor Frankl, dat Michael Olpin & Sam Bracken beschrijven in het boek van Stephen R. Covey (Mindfullness met Covey –  7 gewoonten voor een stressvrij leven), vind ik regelmatig de stilte in mezelf.

De ontdekking van Stephen R. Covey

De ontdekking die Stephen R. Covey deed, beschrijft hij als volgt:

“Op een dag liep ik wat te snuffelen tussen de rijen boeken achter in de bibliotheek. Op een gegeven moment viel mijn oog op een boek dat me intrigeerde. Ik sloeg het open en las een hoofdstuk. Dat hoofdstuk zou grote invloed hebben op mijn leven.

Ik las het telkens weer. De gedachte erachter was simpel:Tussen stimulus en respons

“Tussen stimulus en respons bevindt zich een ruimte, waarin je je eigen reactie kunt bepalen en het geheim van groei en geluk ligt in de wijze waarop je die ruimte gebruikt. Victor Frankl”

Ik kan nauwelijks beschrijven wat voor effect dat idee op mij had. De manier waarop het idee was geformuleerd – een ruimte tussen stimulus en respons – was fris en krachtig. Het was alsof ik het voor het eerst hoorde. Het was een revolutie in mijn denken, ‘een idee waarvoor de tijd rijp was.’

Steeds opnieuw dacht ik erover na en het effect ervan op het paradigma van mijn leven werd steeds sterker. Het was net of ik mezelf waarnam als deelnemer. Ik ging in die ruimte staan en keek naar de stimuli om me heen. Ik genoot intens van het besef dat ik vrij ben om mijn respons te kiezen, mijn eigen stimulus te zijn of het proces juist te kunnen keren.

We hebben de macht om na elke stimulus onze respons te kiezen!

Hoe kun je de ruimte tussen stimulus en respons gebruiken?

Tussen elke stimulus (en elke stimulus is een potentiële stressfactor) en de daadwerkelijke respons (de manier waarop jij reageert) bevindt zich een prettige, aangename ruimte waarin jij je bewust wordt dat jij je eigen reactie kunt bepalen. In dit gebied ligt jouw persoonlijke vrijheid en de mogelijkheid om te groeien in bewustzijn. Deze persoonlijke groei is voor iedereen mogelijk.

Oefening om de kracht van stilte te ervaren

Als je benieuwd bent, dan kan ik onderstaande oefening van harte aanbevelen. Het is een superkrachtige oefening, die je altijd en overal toepassen. Het werkt bijzonder ontspannend, terwijl je tegelijkertijd heel alert bent. Je bent in het nu.

Oefening:

  1. Word je bewust van je ademhaling.
  2. Focus je op de ruimte tussen je in- en uitademing.
  3. Wees volledig aanwezig in deze ruimte en wees je bewust dat je niets hoeft te doen.
  4. Als vanzelf ontdek je dat de ruimte tussen je uit- en inademing toeneemt.
  5. Wees met heel je wezen in deze ruimte aandacht en ervaar de kracht van het nu.

P.S. Zodra je merkt dat je wordt afgeleid, focus je je weer op de ruimte tussen je in- en uitademing.

Heb jij de oefening gedaan en wil je hierover van gedachten wisselen? De gemakkelijkste manier is om je aan te melden voor een gratis RestartYourLife-inzichtsgesprek.

Ik zie er naar uit om jou te ont-moeten!

Hartelijke groet,

René Bussink

RenesanS - RestartYourLife