Hoewel we in ons dagelijks leven regelmatig het woord ‘geloven’ gebruiken, is het voor veel mensen best lastig om het verschil tussen ‘iets geloven’ en ‘iets zeker weten’ te benoemen. Vaak wordt verwezen naar de wetenschap als bewijs dat iets ‘100% waar is’, terwijl we bij ‘geloven’ vaak naar onszelf verwijzen (namelijk ons gevoel of intuïtie) of iets groters dan onszelf, bijvoorbeeld een God of een ander opperwezen.

Hoeveel pieker jij eigenlijk?

Zonder te willen verzanden in een discussie of God nu wel of niet bestaat, zou ik je graag willen uitdagen om eens voor jezelf te bepalen wat jij nu écht zeker weet en welke impact ’twijfel’ op jou heeft. De ervaring leert dat veel mensen die ergens over twijfelen (en dat zijn er heel veel), blijven beredeneren om uiteindelijke tot de onvermijdelijke conclusie te komen dat ze het voor 99,99% zeker (denken te) weten, maar zelden voor 100%. En ook al zou je op basis van bovenstaande kunnen concluderen dat het percentage ‘onzekerheid’ slechts 0,01% is, toch voelt het vaak vele malen groter. Niet voor niets verspillen hele volksstammen eindeloos veel tijd en energie met piekeren. Eindeloos draaien ze alle scenario’s in hun hoofd af en (terwijl ze dit doen in de verwachting dat ze het daardoor wél zeker weten) is het eindresultaat in 99 van de 100 gevallen dat ze er (in het beste geval) niets mee zijn opgeschoten.

Mag jij van jezelf twijfelen?

Op momenten dat we het als mens verstandelijk niet meer kunnen bevatten, slaat onvermijdelijk de twijfel toe. Zoals ik hierboven heb beschreven is de standaard reactie van veel mensen in zo’n situatie om de twijfel te lijf te gaan met ons verstand, met als gevolg eindeloos piekeren, hetgeen er uiteindelijk toe leidt dat je nóg geen gegarandeerd goede beslissing kunt nemen.

Natuurlijk kun je er vervolgens voor kiezen om jouw dilemma aan anderen voor te leggen, maar hoe goed bedoeld alle adviezen ook zullen zijn, uiteindelijk zal je toch zelf de keuze moeten maken. Sommige mensen zullen het denkproces vervolgens weer gaan herhalen, in de hoop dat ze nu wel 100% zekerheid gaan vinden, maar ik zou je graag een andere optie willen aanbieden. En deze optie is niet het verstandelijk aanvallen van de twijfel, maar juist het omarmen van het gevoel van twijfel. Maar voordat je hiermee kunt beginnen zal je jezelf eerst moeten toestaan om te mogen twijfelen. De eerste stap die je kunt zetten is hardop tegen jezelf zeggen: “Ik voel me besluiteloos, want ik kan geen beslissing nemen.” Of: “Ik voel me een twijfelaar, want ik weet het niet zeker.”

Of doe jij alsof jij het 100% zeker weet?

Hoewel dit voor de meeste mensen (die last hebben van twijfel) heel onnatuurlijk voelt, is het leren toestaan van het gevoel van twijfel vele malen effectiever dan eindeloos blijven piekeren. Het ‘probleem’ is dat we al van kinds af aan hebben geleerd dat ‘gevoelens van twijfel’ uitgebannen moeten worden, want ogenschijnlijk is het uitspreken van je gevoel van twijfel een soort van ‘vloeken in de kerk’. Iets wat je niet doet en als je het toch doet, dan staan daar stevige sancties op. Vermoedelijk zijn deze sancties zo stevig, omdat het moeten toegeven dat jij het (als oudere of hoger geplaatste) eigenlijk óók niet zeker weet, wordt gezien als een teken van zwakte. Dus doe jij ook alsof jij het 100% zeker weet, totdat het gevoel van twijfel zo hinderlijk wordt, dat je helemaal geen eigen keuzes meer durft te maken en iedere spontaniteit uit jouw leven is verdwenen.

Luister jij naar jouw gevoel of jouw verstand?

Het gaat niet om gevoel of verstand, maar om gevoel én verstand. Het gaat erom dat het oké is om te doen alsof jij het zeker weet én dat je tegelijkertijd jouw gevoel van twijfel omarmt. Zolang je één van beide ontkent, zal je vastlopen, want dan blijf je óf eeuwig piekeren óf je zult compleet onnadenkend de ene na de andere verkeerde beslissing nemen. Ik hoop dat je nu inziet dat het maken van beslissingen feitelijk een heel natuurlijk proces is en dat er op voorhand geen goede of verkeerde beslissingen bestaan. Zolang je dicht bij jezelf blijft en zowel je gevoel als je verstand gebruikt, zal je merken dat iedere beslissing je weer nieuwe kansen en mogelijkheden biedt. Want alleen achteraf kun je vaststellen wat de gevolgen van een bepaalde beslissing zijn geweest.

En? Geloof jij in jezelf?

Als jij jouw gevoel van twijfel vanaf nu ‘het voordeel van de twijfel’ durft te geven en niet langer 100% zekerheid vooraf eist, zal je merken dat je steeds meer in jezelf gaat geloven en steeds vaker op jezelf durft te vertrouwen. Ik begrijp dat je dit misschien nog best wel lastig vindt, want ja, hoe doe je dat dan precies? Hiervoor zijn hele waardevolle tools beschikbaar die ik graag met jou deel. Maar hiervoor is het wel van belang dat jij nu de eerste stap zet. En dat is best wel spannend, want je weet natuurlijk nog niet 100% zeker of het jou iets gaat opleveren. Het enige dat je daarom nu nodig hebt, is een beetje moed.

En? Heb jij de moed?

Bijna iedereen die ik ken, heeft respect voor mensen die de moed hebben om in zichzelf te geloven én die tegelijkertijd anderen willen helpen om dit ook te ervaren. Mensen die in zichzelf geloven weten dat ze in essentie niets zeker weten en vanuit deze zekerheid durven ze zichzelf te zijn. En dat gun ik jou ook! Zet daarom nu de eerste stap en vraag direct mijn gratis E-boek aan en ontdek zelf hoe je meer grip kunt krijgen op jouw leven.

Ben je er voor jouw gevoel al helemaal klaar voor om concreet met jezelf aan de slag te gaan? Dan nodig ik jou van harte uit om te kiezen voor mijn online ‘RestartYourLife’ coachprogramma. In dit programma ga je stap voor stap aan de slag met 5 zorgvuldig samengestelde modules met meer dan 15 waardevolle lessen inclusief praktische opdrachten en oefeningen, met als resultaat dat je jouw zelfvertrouwen vergroot en de keuzes durft te maken die écht goed voelen.

In ieder geval wens ik jou heel veel wijsheid toe en ik hoop van harte dat je de moed kunt vinden om een keuze te maken.

Hartelijke groet,

René Bussink

Coach & Sparringpartner voor moedige mensen