Herken jij dit gevoel?

Misschien herken je dit wel? Je bent in gesprek met iemand en je hebt het gevoel dat hetgeen die ander zegt niet (helemaal) klopt. Je ervaart een verschil tussen hetgeen je waarneemt met jouw zintuigen en wat je voelt. Puur naar het verhaal luisterend kloppen de ‘feiten’, maar gevoelsmatig heb je zo je twijfels.

In het dagelijks leven negeren we meestal dit gevoel. Waarom is dat zo? Vermoedelijk om te voorkomen dat de relatie wordt beschadigd. Want als we hardop de vraag stellen: “Klopt dat wel?”, dan is de kans behoorlijk groot dat je dan onbewust de intenties van die ander in twijfel trekt. En openlijk twijfelen aan iemands intenties (en vooral goede bedoelingen), wordt meestal als behoorlijk confronterend ervaren. In plaats daarvan zeggen we op het moment zelf niets, maar ’toetsen’ na afloop ons gevoel bij een ander. Als we de ‘fout’ alleen bij de ander zoeken, zal er weinig veranderen, maar als we ook naar onszelf durven te kijken, dan zetten we m.i. een hele belangrijke stap.

Wat zijn intenties eigenlijk?

Voordat we hier verder op doorgaan is het misschien goed om even stil te staan bij het woord ‘intentie’. Volgens de Van Dale betekent intentie, ‘bedoeling’ of ‘voornemen’. Als je het woord intentie in combinatie met het woord attentie beschouwt, dan wordt het wellicht nog iets duidelijker. Als iemand om attentie vraagt, dan vraagt diegene om aandacht. Meestal vragen we niet expliciet om attentie, maar impliciet willen we het liefst allemaal aandacht. Aandacht voor onze intenties.

Een intentie kun je ook verwoorden als jouw waarheid c.q. jouw (eigen) geloof. Je onderbewustzijn wordt hierdoor continu gevoed en versterkt. Door jouw intentie(s) heb je de werkelijkheid gecreëerd die je nu ervaart. Als de werkelijkheid die je nu ervaart niet bevalt, dan is het dus belangrijk om je eerst bewust te worden van jouw intentie(s). Want pas als jij je bewust bent van jouw intenties, kun je ervoor kiezen om deze te veranderen.

Hoe kun je jouw intenties veranderen?

Met affirmaties kun je er voor kiezen langzaam maar zeker je `aangeleerde` intentie te beïnvloeden (je overschrijft als het ware je harde schijf). Dit overschrijven kun je doen door je aandacht te focussen op jouw eigen intentie(s), waardoor je je ‘aangeleerde’ intentie(s) langzaam maar zeker beïnvloedt en vervangt door een nieuwe intentie. Als de nieuwe intentie vervolgens stevig genoeg is geworden, gaat deze gedachten ‘aantrekken’ die jouw gedrag en daarmee jouw omgeving beïnvloeden, waardoor hetgeen je(Zelf) wilt creëren in jouw (nieuwe) werkelijkheid ontstaat.

Kortom: Intenties zijn verankerd in je onderbewustzijn van waaruit je ‘gedachten’ worden gevormd, van waaruit je woorden en daden worden beïnvloed, waarmee jij je eigen werkelijkheid creëert.

Wat kun je doen als iets niet klopt?Intentie

Als jij dus regelmatig bij anderen voelt dat er iets niet klopt, ga dan ook eens bij jezelf te rade. Misschien spiegelt die ander wel precies datgene dat in jou nog enige aandacht (attentie voor jouw intentie) behoeft. Als je dit (h)erkent, ga dan op zoek naar jouw intentie(s). Want als jij je bewust bent van jouw intentie(s) en de moed hebt om je als zodanig te gedragen, zul je merken dat anderen hierop zullen resoneren.

Overigens zullen er mensen zijn die niet willen dat jij jouw (misschien wel de door hen aangeleerde) intentie(s) verandert. Dit laten ze meestal merken door jouw intenties (en goede bedoelingen) openlijk in twijfel te trekken. Op die manier stellen ze zich confronterend op en leggen daarmee een bom onder jullie relatie. Jouw leven leven vereist moed.

Heb jij de moed om jouw intenties te veranderen?

Gelukkig zullen er anderen zijn die je bemoedigend toespreken en openlijk waarderen voor jouw moed. En in de meeste gevallen zullen ze je een mooi mens vinden (oprecht en authentiek), waardoor jij ze inspireert om hetzelfde te doen.

Dus ja, wat is jouw intentie? Ik wens je heel veel moed en wijsheid toe!

Hartelijke groet,
René Bussink

RenesanS - RestartYourLife

 

 

 

Het is mijn intentie om een bijdrage te leveren aan het creëren van een harmonieuze samenleving waar mensen ten gunste van elkaar het beste uit zichzelf durven te halen.

Dit doe ik door vanuit mijn bedrijf RenesanS professionals te coachen die voor de ‘buitenwereld’ succesvol zijn, maar voor hun gevoel op het verkeerde spoor zitten. Door het voeren van 1 op 1 gesprekken help ik mijn coachees om inzicht te krijgen in hun intentie (=datgene waar je écht gelukkig van wordt) en leer ze hoe ze daarmee succesvol kunnen zijn.