IntuitieIedereen maakt keuzes

Iedereen maakt in zijn of haar leven keuzes. En door de keuzes die JIJ in het verleden hebt gemaakt, sta je nu waar je staat. Dit betekent dat de keuzes die jij ‘vandaag’ maakt, bepalen waar jij ‘morgen’ staat.

Dit klinkt logisch, maar de praktijk schijnt voor de meeste mensen veel weerbarstiger te zijn. Het lijkt alsof we diep van binnen wel weten dat het zo werkt, maar dat er tegelijkertijd een kracht is die sterker is dan dit innerlijk weten.

Deze innerlijke stem noemen we ‘de ziel’ en die kracht noemen we ‘het ego’. Ego en ziel. Twee woorden die de meeste mensen wel bekend in de oren klinken, maar tegelijkertijd erg ongrijpbaar zijn.

Wat wordt er bedoeld met ego en ziel?

Het ego kun je zien als de oerkracht die in jou huist en die een hele belangrijke taak heeft, namelijk ervoor zorgen dat jij overleeft! Het ego is dus verantwoordelijk voor jouw veiligheid. Als baby hebben we nog geen ego ontwikkeld en zijn we afhankelijk van anderen om te kunnen overleven.  Naar mate we ouder worden groeit ons ego onder invloed van onze omgeving.

De ziel kun je ook zien als de oerkracht die in jou huist en ook de ziel heeft een hele belangrijke taak, namelijk ervoor zorgen dat jij (de beste versie van) jezelf creëert. Jezelf creëren betekent eigenlijk je-Zelf creëren (waarin je-Zelf kunt lezen als een individualisatie van de Goddelijke Geest). De ziel is er altijd en maakt constant, via jouw innerlijke stem, duidelijk dat dit haar diepste verlangen is.

Luister jij naar jouw ego of naar jouw ziel?

Afhankelijk van de mate waarin ons ego zich heeft ontwikkeld, is er meer of minder ruimte voor jouw innerlijke stem. Althans, een sterk ontwikkeld ego zal weinig moeite hoeven doen om jouw innerlijke stem te overschreeuwen. En dat is wat de meeste mensen op dit moment (veelal onbewust) ervaren als een onplezierig, knagend gevoel.

In onze westerse cultuur hebben de meeste mensen niet geleerd om naar hun innerlijke stem te luisteren. Ook niet in onze kerken (waar je dat eigenlijk van zou mogen verwachten), werd hier nauwelijks aandacht aan besteed. Je werd wel geacht te luisteren, niet naar je innerlijke stem, maar naar de stem van ‘een geleerde’. Op de keper beschouwd geldt dit voor onze gehele opvoeding. Luister naar een ander (want die heeft ervoor geleerd), dus die weet wat goed voor je is. Door deze manier van opvoeden hebben we een illusie gecreëerd. De illusie dat we alleen maar naar een ander hoeven te luisteren en dat we dan vanzelf gelukkig worden.

Kan een ander weten waar jij gelukkig van wordt?

Vroeger was het eenvoudig. Als je vader timmerman was, dan werd jij ook timmerman. En als je vader boer was, dan werd jij ook boer. Daar hoefde jij niet over na te denken. Tegenwoordig ligt het allemaal ‘iets’ gecompliceerder, maar we leren onze kinderen nog steeds niet om naar hun innerlijke stem te luisteren. Dat is niet zo vreemd, want we hebben dit zelf ook niet geleerd. Maar dit betekent niet dat we het niet kunnen leren!

Wil jij leren hoe je naar jouw innerlijke stem kunt luisteren?

Het gaat erom dat je de stem van jouw ego én de stem van ziel leert herkennen. Want ego enRestartYourLife ziel horen bij elkaar. Het ego heeft de ziel nodig om écht gelukkig te kunnen zijn en de ziel heeft het ego nodig om haar verlangen waar te maken.

Als jij jouw innerlijke stem niet langer wilt en/of kunt onderdrukken én als je de moed hebt om hiermee aan de slag wilt, dan nodig ik jou van harte uit voor een gratis RestartYourlife-inzichtsgesprek.

Ik zie er naar uit om jou te ont-moeten!

Hartelijke groet,

René Bussink