Feitelijk bestaan er geen problemen

“Feitelijk bestaan er geen problemen, tenzij jij ergens een probleem van maakt.” Veel mensen die ik spreek zeggen dat deze uitspraak voor hen niet klopt en ik ben benieuwd of dit ook voor jou geldt. Als dat zo is, dan nodig ik je uit om nog even verder te lezen.

Is een probleem voor iedereen gelijk?

Volgens mij is een probleem niet voor iedereen gelijk, want wat voor de één een probleem is, heeft voor de ander geen enkele betekenis. Dus een probleem is subjectief. Als je je dit realiseert, wat maakt dan dat jij iets als een probleem ervaart?

Of jij iets al dan niet als een probleem ervaart heeft (volgens mij) heel veel te maken met jouw waarden en normen. Of beter gezegd; met het niet voldoen hieraan. Dus als iets afwijkt van jouw waarden en normen dan ervaar je een situatie als een probleem.

De oplossing voor jouw waarden en normen

Als dit zo is, dan is de oplossing simpel: “Pas je waarden en normen aan.” Maar dat is simpeler gezegd dan gedaan. Want onze waarden en normen vertegenwoordigen wie we (denken te) zijn. En die pas je niet zomaar even aan. Toch?

Ben jij geloofwaardig?

Waarden en normen zijn onderdeel van onze identiteit. We ‘zijn’ wat we geloven en waarden en normen zijn daar een uitvloeisel van. Deze aanpassen is alsof je jezelf verloochent. Want hoe kun je vandaag dit geloven en morgen iets anders en nog steeds geloofwaardig blijven?

Deze vraag heeft mij heel lang bezig gehouden. Kun je nog geloofwaardig zijn als hetgeen je gelooft is veranderd? Om deze vraag te kunnen beantwoorden, zal je eerst moeten weten wat je gelooft. Geloof is namelijk iets dat diep in ons waardensysteem is verankerd.

Denk maar aan ‘het geloof’. Hoe geloofwaardig ben je als je jezelf vandaag een Christen zou noemen, morgen een Islamiet en overmorgen een Boeddhist? Voor de meeste mensen ben je dan niet meer geloofwaardig, omdat de norm is dat je maar één geloof kunt hebben. Dus je gelooft dit, of je gelooft dat.

Word jij blij van wat jij gelooft?

Maar zou het zo kunnen zijn, dat wat jij gelooft bepaalt of jij iets als een probleem ervaart? En als dat zo is, is hetgeen jij gelooft dan niet juist de oorzaak van ‘al jouw’ problemen?

Als jij dit (h)erkent, dan is het misschien een goed idee om te onderzoeken wat jij nu écht gelooft. Grappig genoeg hoor ik van veel mensen dat ze dit ‘diep van binnen’ een heel goed idee vinden, maar het daadwerkelijk ‘doen’ ligt vaak een heel stuk gecompliceerder.

Wat moet je geloven?

Wat ‘moet’ je nu eigenlijk geloven? En heb je hierin wel een vrije keus? Voor de meeste mensen is vasthouden aan wat je gelooft veel gemakkelijker én veiliger dan hetgeen je gelooft veranderen. En vasthouden aan wat we geloven doen we dan ook massaal. Overigens met alle gevolgen van dien. Want vasthouden aan wat je gelooft, betekent ook dat je vasthoudt aan je waarden en normen. Zelfs als je je hier helemaal niet (meer) senang bij voelt.

Heb jij de moed?

Als je dit herkent én als je hiermee worstelt, dan help ik je graag. Ik heb namelijk ontdekt hoe je dit ogenschijnlijk onoplosbare probleem wél kunt oplossen. Hoewel de oplossing heel eenvoudig is, betekent dit niet dat het ook heel simpel is, want anders had je dit probleem allang zelf opgelost.

Het begint ermee dat je de moed hebt om een eerste stap te zetten. De moed om je eigen ‘waarheid’ te onderzoeken om op basis hiervan kun je dan zelf besluiten of je een vervolgstap wilt zetten. Als jij de eerste stap durft te zetten, dan nodig ik je van harte uit voor een gratis kennismakingsgesprek.

Hartelijke groet,

René Bussink