Uit steeds meer onderzoeken blijkt dat het hebben van succes niet dé manier is om gelukkig te worden. Het blijkt eerder andersom te zijn. Daar komt bij dat de nieuwe generaties het niet langer accepteren dat ze moeten werken om gelukkig te worden. Geluk als resultaat van succes is achterhaald.

Wat is geluk?

Je gelukkig voelen kun je vergelijken met het kunnen putten uit een innerlijke energiebron. Het is een creatiekracht die in een ieder van ons schuilt. Als deze creatiekracht (je zou het ook enthousiasme kunnen noemen) zich binnen een organisatie verspreidt, dan stellen mensen zich open, waardoor ‘het enthousiasme’ begint te stromen. In eerste instantie tussen collega’s onderling, maar daarna ook tussen collega’s en klanten en uiteindelijk zelfs tussen klanten onderling. En waar energie stroomt komen de resultaten vanzelf. Je straalt geluk én succes uit! En wat je uitstraalt trek je aan. Je ben een manifestatie van geluk en succes, omdat je een bijdrage levert aan het waarmaken van de dromen van anderen waardoor je je eigen dromen verwezenlijkt.

Geluk op de werkvloer

Ook managers en directeuren zien steeds vaker in dat gelukkige mensen op de werkvloer leiden tot gelukkige klanten en dat bedrijven met gelukkiger klanten uiteindelijk (veel) succesvoller zijn. Maar hier zit tegelijkertijd ook vaak de bottleneck. Je kunt dit wel ‘weten’ als leidinggevende, maar hoe ga je hier zelf mee om? Met name als jouw collega-leidinggevenden, of collega-ondernemers, dit allemaal maar onzin vinden. Er moet gewoon gewerkt worden en daarmee basta!

Effectieve strategie voor verandering

Natuurlijk kun je deze mensen van kortzichtigheid betichten en keihard gaan werken om je eigen gelijk te bewijzen. Ook al lijkt dit misschien een effectieve strategie, het is een heilloze weg. Je denkt misschien: “Ik laat gewoon zien hoe effectief en lucratief het is en dan gaan ze vanzelf wel inzien dat het werkt.” Het klinkt inderdaad plausibel, maar je gaat er gemakshalve wel vanuit dat je een ander op deze manier kunt veranderen. Er zullen natuurlijk altijd uitzonderingen zijn, maar in de meeste gevallen blijkt deze strategie niet effectief. Het enige dat je uiteindelijk bereikt is dat jouw gelijk weerstand oproept. Weerstand, omdat de beoogde verandering indruist tegen datgene waar jouw collega’s in geloven.

Aandacht voor blokkades

Maar wat is dan wel een effectieve strategie? Paradoxaal genoeg door juist wel aandacht te schenken aan de blokkades. Niet alleen aan de blokkades zelf (hoewel daar voor het individu de meeste winst valt te behalen), maar ook aan datgene wat deze blokkades veroorzaken. Deze blokkades zorgen er namelijk voor dat de échte verbinding wordt geblokkeerd. Zonder (emotionele) verbinding laat een ieder zich leiden door de (mentale) inhoud, terwijl daaronder altijd relationele processen spelen waarbij ‘negatieve’ emoties een belangrijke rol spelen. Het is dus essentieel dat je als leidinggevende eerst leert om een brug te slaan tussen je hoofd (mentaal) en je buik (emotie), waardoor ‘het’ (hart) weer klopt. Want zonder het kloppende hart kan het gezamenlijke potentieel zich niet manifesteren.

Persoonlijke transitie in 100 dagen

Uit eigen ervaring weet ik dat het simpel is, maar niet eenvoudig om dit alleen te doen. Daarom heb ik een nieuw programma ontworpen waarmee ik managers en directeuren help om in 100 dagen de benodigde persoonlijke transitie te verwezenlijken.

Als jou dit aanspreekt en als je er over nadenkt om nu eindelijk eens écht aan de slag te gaan, dan nodig ik je van harte uit voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Ik vertel je dan graag meer over mijn nieuwe programma – RestartYourLife.

Hartelijke groet,
René Bussink
www.renesans.nl

RenesanS - RestartYourLife