Het zijn bijzondere tijden. Voor het eerst sinds lange tijd worden we in Nederland geconfronteerd met beperkingen van onze vrijheid. Deze situatie dwingt ons om alles wat we tot voor kort ‘normaal’ vonden, opnieuw te waarderen. Een bekende uitspraak luidt: “Je weet niet wat je hebt, totdat je het kwijt bent.”

Wat we eerst voor lief namen, is nu opeens bijzonder. Bij veel mensen zorgt dit voor een gevoel van machteloosheid. Je bent overgeleverd aan het leven en hebt niet de macht om daar iets aan te veranderen. Hoewel dit gevoel van machteloosheid ons iets wil zeggen, zijn we meestal niet geneigd om hiernaar te luisteren.

In plaats daarvan schieten we naar de andere kant en worden boos. Maar boos worden, terwijl je je machteloos voelt, werkt averechts. Het is net zoiets als een brandend huis proberen te blussen met benzine.

Omarm de kwaliteit van machteloosheid

De situatie waarin we nu verkeren, vraagt juist van ons dat we het gevoel van machteloosheid durven te ontvangen. Dat we ons ervan bewust worden dat we als mens in essentie ook machteloos zijn. Dit betekent niet dat je alleen maar bij de pakken neer moet gaan zitten, maar wel dat je het gevoel van machteloos durft te ontvangen. Het gevoel van machteloosheid heeft namelijk een mooie kwaliteit. En pas als je het gevoel van machteloos durft toe te laten, kan deze kwaliteit zich ten volste aan je openbaren. Het probleem is echter dat we meestal geen enkel voordeel zien in het toelaten van het gevoel van machteloosheid. We vinden meestal dat we zo snel mogelijk van dit gevoel af moeten. En de enige manier die we daarvoor denken te hebben is boos worden.

Hoe Ontvang je Machteloosheid?

Roept de huidige situatie dus vooral een gevoel van boosheid bij je op, vraag jezelf dan eens af of je je misschien machteloos voelt. Dit kan je doen door vlak voordat je boos reageert, jezelf af te vragen waardoor dit gevoel van boosheid werd veroorzaakt. Door vlak voordat je reageert, diep in te ademen en daarna weer rustig uit te ademen, kun je het gevoel van machteloosheid gewaar worden. En als je dat doet, dan zul je opeens ervaren dat dit gevoel je bewust wil maken van de kwaliteit van machteloosheid, namelijk dat je ook flexibel kunt zijn. Net zoals een blaadje op een kolkende rivier die lijdzaam de stroom volgt. Je accepteert dat het volgen van de stroom op dit moment het enige is dat je kunt doen.

De Kracht van Boosheid

Als je bereid bent om in het moment aan deze emotie gehoor te geven, dan zul je ervaren dat het gevoel van machteloosheid verdwijnt als sneeuw voor de zon. Als je niet bereid bent om aan deze emotie gehoor te geven, dan zul je ervaren dat het gevoel van machteloos blijft toenemen. Net zo lang totdat de een of andere omstandigheid zich voordoet waarin je je wel machteloos moet voelen! Zo’n situatie doet zich nu voor. Als mensheid worden we nu geconfronteerd met een collectief gevoel van machteloosheid. Hoe sneller en vollediger we dit gevoel durven te ontvangen, hoe sneller we in staat zullen zijn om de super krachtige energie van boosheid (de tegenhanger van machteloosheid) in te zetten om als mensheid onze grenzen aan te geven en het stuur weer in handen te nemen.

We zijn met z’n allen de afgelopen decennia zo sterk aan het sturen geweest dat het blijkbaar nodig is om weer teruggeworpen te worden op datgene waarin het in het leven écht om draait.

Wat is Echt Belangrijk?

Want waar draait het nu écht om? Ik gun jou het dan ook van harte dat je deze gelegenheid aangrijpt om te onderzoeken waar het voor jou nu écht om draait. Juist nu je het moeilijk hebt (of denkt dat je het moeilijk hebt), word je door het leven uitgedaagd. Uitgedaagd om de weg naar binnen te bewandelen en in jezelf te ontdekken wat er voor jou nu écht toe doet.

Heb jij de moed?

Uiteindelijk komt het altijd weer aan op dezelfde vraag. Heb jij de moed? Heb jij de moed om de weg naar binnen te bewandelen? Het maakt niet uit of deze vraag bij jou een gevoel van machteloosheid of van boosheid oproept. In beide gevallen heb je moed nodig. De moed om de eerste stap te zetten.

P.S. Om de drempel zo laag mogelijk te maken, geef ik jou, als jij je  aanmeldt voor een gratis telefonisch gesprek, een oefening waarmee je zelf aan de slag kunt, zodat jij direct ervaart hoe je de kwaliteit van machteloosheid en boosheid kunt toepassen in jouw leven, zodat je jouw energie kunt inzetten om écht het verschil te maken ten gunste van jezelf én anderen.

Ik ben er klaar voor! Jij ook?

Hartelijke groet,

René Bussink