Vrijheid of zekerheid?

Tijdens mijn carrière in het bedrijfsleven heb ik ervaren dat je succesvol kunt zijn, zonder dat je hier écht gelukkig van wordt. Zelf was ik behoorlijk succesvol, maar desondanks had ik niet het gevoel dat ik mijn volledige potentieel benutte. Ik heb van alles gedaan om dit (best wel onplezierige) gevoel te laten verdwijnen, maar op een gegeven moment was ik er zo klaar mee dat mijn lichaam mij min of meer dwong om een keus te maken. Diep van binnen wilde ik het liefst mijn gevoel volgen, maar dat betekende wel dat ik alle ‘zekerheden’ moest loslaten. Er woedde als het ware een innerlijke strijd tussen verstand en mijn gevoel.

Moest ik nu kiezen voor de ‘zekerheid’ van een zelfverzekerde succesvolle (maar enigszins gefrustreerde) zakenman of voor de ‘vrijheid’ van een zelfbewuste zelfstandige zónder zekerheid? Mijn omgeving, maar ook mijn gezin, waren kritisch op mij (en diep van binnen ikzelf misschien nog wel het meest). Je hebt immers ook bepaalde verantwoordelijkheden, waar je je niet zomaar aan wilt onttrekken…

Door hiermee aan de slag te gaan (en hierover een boek te schrijven) heb ik handen en voeten kunnen geven aan mijn diepste verlangen om vanuit vrijheid van waarde te zijn. Dit bewustwordingsproces heeft er bij mij toe geleid dat ik tegenwoordig veel gelukkiger ben, omdat ik me vrij voel om mezelf te zijn. En doordat ik me vrij voel en mezelf durf te zijn, kan ik van veel grotere waarde zijn voor anderen die ook hun diepste verlangen waar willen maken.

Want diep van binnen verlangt ieder mens naar vrijheid. Maar ook al wil je diep van binnen vrij zijn, jouw verstand roept onophoudelijk dat zekerheid het allerbelangrijkste is. In dit blogbericht vertel ik je hier graag iets meer over. Want hoe zit dat nu precies? Waarom hechten we zo sterk aan zekerheid en waarom is het zo moeilijk om je hieraan te ontworstelen?

Ben jij ook bang voor schaarste?

Onze maatschappij is ingericht op (de angst voor) schaarste. In veel gevallen is deze angst niet gebaseerd op de eigen ervaring, maar op de ervaring van anderen. Onze opvoeders hebben dit geleerd van hun opvoeders en zij hebben het weer overgenomen van hun ouders. Het is goed denkbaar dat de ouders van onze ouders echt schaarste hebben ervaren, maar de afgelopen decennia hebben de meeste ouders zich hieraan kunnen ontworstelen. Ook al hebben onze ouders de feitelijke schaarste zelf niet (meer) ervaren, het onplezierige gevoel, dus de angst voor schaarste, hebben ze wél overgedragen op hun kinderen. En deze angst voor schaarste zorgt er vandaag de dag voor dat we bereid zijn heel veel geld te betalen voor het ‘verzekeren’ van deze angst. Kort samengevat: We kopen risico’s en problemen af.

Deze werkwijze heeft wel een keerzijde. Want door het structureel afkopen van mogelijke risico’s word je minder vrij om te doen en laten wat je wilt. Je moet immers eerst aan je ‘vaste’ verplichtingen voldoen, voordat je je kunt focussen op andere zaken. Het gevolg is dat we stukje bij beetje ons gevoel van vrijheid hebben ingewisseld voor  materiële (schijn)zekerheid.

Waarvan ben jij verzekerd?

Onze behoefte om risico’s zo klein mogelijk te houden (feitelijk onze angst voor schaarste), heeft er dus voor gezorgd dat we inmiddels een groot deel van ons inkomen besteden aan het in stand houden van onze (schijn)zekerheden. We zijn dus blijkbaar bereid om een groot deel van onze inkomsten (datgene wat ons juist vrijheid biedt), af te staan in ruil voor zekerheden. Dit doen we door ons tegen van alles en nog wat te verzekeren. Op zich is daar niks mis mee. Het is alleen de vraag of de drang naar zekerheid ons brengt naar datgene waar we écht naar op zoek zijn, namelijk vrijheid. Het menselijk verlangen naar vrijheid is wat ons allen drijft. Maar omdat ons is ‘geleerd’ dat we vrijheid kunnen vinden door het creëren van (schijn)zekerheid, blijven we buiten onszelf zoeken naar het gevoel van vrijheid. En omdat er genoeg bedrijven te vinden zijn die ons rijkelijk willen laten betalen voor het in stand houden van deze illusie, blijven we gevangen zitten in deze negatieve spiraal. Maar hoe komt dit eigenlijk?

Ben je zeker van je zelf?

Het zoeken naar zekerheden buiten jezelf heeft te maken met een (te) gering zelfbesef, een gebrek aan zelfvertrouwen. Als je weinig vertrouwen hebt in je zelf, in je eigen kwaliteiten en mogelijkheden, ga je je op zoek naar (schijn)zekerheden buiten jezelf. Als je niet goed weet welke waarden je nastreeft en wat jouw (levens)doel is, dan leg je je (eind)bestemming vast in het creëren van (schijn)zekerheden buiten jezelf. Het maakt je dan niet meer uit wie je vrijheid afpakt of wie de baas over je (geld) is, als het je maar een veilig en zeker gevoel geeft.

Zolang je zekerheden buiten jezelf zoekt, ben je blind voor de mogelijkheden in jezelf. Die zie je niet, want je richt je hoop naar buiten toe. Vraag je daarom eens af of jij niet te veel zekerheden buiten jezelf zoekt. En of het niet mogelijk is het heft weer zelf in handen te nemen. Kijk eens waar je zelf verantwoordelijkheid voor kunt en wilt dragen. Dat houdt ook in dat je er bewust voor kiest om bepaalde risico’s zelf te dragen. Realiseer je dat het leven niemand harde garanties biedt en dat zekerheden nooit van buiten komen maar van binnenuit. Als je leert te werken en te leven vanuit je eigen innerlijke zekerheden, dan val je niet om als de zogenaamde zekerheden uit jouw leven verdwijnen.

Mijn aanbod

Door alleen deze blog te lezen verandert er niets. Je kunt een verandering pas ervaren terwijl je het doet (of nadat je het hebt gedaan). Er is dus één ‘klein’ probleempje en dat is dat je géén zekerheid vooraf krijgt. Hierdoor is de drempel om het daadwerkelijk te doen behoorlijk hoog is. Daarom bied ik je aan om het samen te doen. Niet alleen door jou te laten ervaren dát het werkt, maar vooral door jou te leren hóe het werkt. Het resultaat is dat jij jezelf écht leert kennen en ontdekt hoe en waarmee jij écht van waarde kun zijn voor jezelf en jouw omgeving.

Wil jij ook écht van waarde zijn? Zet dan de eerste stap en meld je aan voor een gratis adviesgesprek.

Ik zie er naar uit om je te ont-moeten.

Hartelijke groet,

René Bussink