Waar worstel je mee?

Nagenoeg iedereen aan wie ik deze vraag stel, heeft wel een antwoord en dit antwoord is zelden: “Nergens mee.” En als iemand wel zo reageert, dan betekent dit veelal dat de betreffende persoon het er niet over wil hebben. Als dit ook voor jou geldt, dan heeft verder lezen niet zoveel zin. Heb je wel het gevoel dat ‘iets’ jouw groei belemmert, lees dan nog even verder.

Welke woorden gebruik jij?

Het bijzondere is namelijk dat degenen die wel een antwoord willen geven op de vraag: “Waar worstel je mee?”, vaak onbewust reageren vanuit een bepaalde (veelal onbewuste) angst. En deze angst kan werkelijk van alles zijn.

En precies daar zit datgene verstopt wat mij zo intrigeert. Want ogenschijnlijk is iedere angst anders. Althans, de woorden die worden gebruikt om de angst te beschrijven, zijn voor iedereen anders. Zelfs de betekenis die we toekennen aan het woord ‘angst’ verschilt enorm. Misschien noem jij het wel geen ‘angst’, maar (gezonde of ongezonde) spanning of stress. Het kan ook zijn dat je er helemaal geen woorden voor hebt, behalve dan een onbestemd en knagend gevoel.

Mag ik een half uur van jouw tijd lenen?

Uit de vele coachgesprekken die ik de afgelopen jaren heb mogen voeren met ambitieuze professionals (zoals managers, directeuren en ondernemers) blijkt dat inzicht in de woorden of het knagende gevoel essentieel is om datgene waarmee je ‘onbewust worstelt’ op te lossen.

Daarom heb ik een vraag aan jou. En die vraag luidt: “Mag ik een half uur van jouw tijd lenen?”

Als je nu denkt: “Ja hoor, geen probleem!”, dan nodig ik jou van harte uit om via deze link een belafspraak te plannen in mijn online agenda.

Tijdens ons gesprek c.q. telefonisch interview deel ik mijn ervaringen en stel ik jou een aantal vragen waarbij we ingaan op jouw specifieke situatie, zodat jij én ik meer inzicht krijgen in de dieperliggende behoeften en belemmeringen waar ambitieuze professionals (onbewust) mee worstelen.

Ik ben er namelijk van overtuigd (geraakt) dat heel veel (met name ambitieuze) professionals onnodig veel energie verspillen, omdat ze geen inzicht hebben in hetgeen ze (veelal onbewust) belemmert. En daar wil ik heel graag verandering in aanbrengen en daarvoor heb ik jouw hulp nodig.

Heb jij de moed?

Overigens weet ik (ook uit eigen ervaring) dat je open en kwetsbaar opstellen kan overkomen als een teken van zwakte. Tegelijkertijd weet ik (ook uit eigen ervaring:-) dat erkennen dat jij mogelijk blinde vlekken hebt, de eerste stap is richting het creëren van een leven waarin jij het meest van waarde kunt zijn voor jezelf en jouw omgeving. Iets dat met name ambitieuze professionals heel graag willen.

Als waardering voor jouw moed zal ik daarom, op basis van jouw input, ook aangeven wat jij (op basis van mijn ervaringen) zou kunnen doen, om datgene waar jij mee worstelt, op te lossen.

Oók als jij op dit moment best succesvol bent en er ogenschijnlijk geen issues zijn waarmee jij worstelt, nodig ik jou uit. Op basis van mijn ervaringen weet ik namelijk dat juist professionals die het best goed doen, bepaalde blinde vlekken hebben die een échte doorbraak belemmeren.

Zullen we binnenkort een keer afspreken?

Als jij een half uur van jouw tijd wilt besteden om samen met mij in gesprek te gaan over jouw ervaringen en als jij benieuwd bent naar de inzichten die ik zelf heb opgedaan in de afgelopen jaren, dan nodig ik jou van harte uit om via deze link een belafspraak te plannen in mijn online agenda.

Natuurlijk ga ik mijn uiterste best doen om ervoor te zorgen dat jij ons gesprek als waardevol gaat ervaren, maar als extra waardering voor jouw tijd en moed bied ik jou na afloop van ons gesprek aan om mijn boek (als pdf) gratis naar jou te mailen.

Ik zie er naar uit om je binnenkort persoonlijk te spreken.

Hartelijke groet,

René Bussink