Wie ben ik?

Als iemand jou vraagt: “Wie ben jij?”, dan  reageer je waarschijnlijk, net als de meeste mensen, door jouw naam te noemen. In het gewone dagelijkse leven is dit ook een logisch antwoord, maar wat is jouw antwoord als je deze vraag aan jezelf stelt?

Het antwoord op de vraag: “Wie ben ik?” lijkt simpel, maar als je wat dieper op deze vraag ingaat blijkt dit niet zo te zijn. Want ben jij je naam? Ben jij jouw geslacht? Ben jij jouw werk? Ben jij jouw hobby? Ben jij je gezondheid? Ben jij hoe jij je voelt? Zo verwoordt zijn de meeste mensen het me eens dat het antwoord op deze vragen ‘Nee’ is. Je bent niet jouw naam. Je hebt een naam. Je bent niet je werk. Je hebt werk. Je bent niet je hobby? Je hebt een hobby etc. Blijkbaar kunnen we de vraag “Wie ben ik?”, alleen beantwoorden door te benoemen wat we niet zijn.

Zijn of niet zijn?

To be or not to be, that’s the question. Deze beroemde vraag stelde William Shakespeare ruim 400 jaar geleden al. Vrij vertaald stelt hij de volgende vraag: “Wat is beter? Leven of dood?” Shakespeare gaf geen antwoord op deze vraag. Het blijft een vraag die een ieder van ons zelf moet beantwoorden. Maar hoe kun je kiezen tussen weten wat je hebt (hoe mooi of erbarmelijk het ook is) en niet weten wat (voor moois of verschrikkelijks) je te wachten staat als je dood bent? Voor velen een onmogelijk dilemma. En van kinds af aan is ons geleerd dat je daar dan ook maar beter niet te veel bij stil moet staan.

Kun je niet niet zijn?

Zoals hierboven verwoord kunnen we onszelf alleen maar omschrijven door te zeggen wat we niet zijn. Als je dus wilt weten wie je bent, zul je alles moeten verwoorden wat je niet bent en wat er dan overblijft is wie je wel bent. Maar verwoorden wat je niet bent is oneindig. Van daaruit geredeneerd lijkt dat wat je wel bent eindig te zijn. Maar omdat eindig uiteindelijk opgaat in oneindig is het antwoord dus: je bent eindig én oneindig.

Zijn én niet zijn!

De uitspraak van Shakespeare: ‘To be or not to be, that’s the question’, wordt dus: ‘To be AND not to be, that’s the answer’. Door je te realiseren dat je een eindig wezen bent in de oneindigheid, kun je de angst voor de dood loslaten. Want de dood bestaat in essentie niet. Er bestaat alleen de angst voor de dood. Als jij dit inzicht laat incarneren, dan ervaar je (zoals ik dat noem) een Mindshift op Zielsnivo. Hierdoor verdwijnt alle angst als sneeuw voor de zon. Als dit inzicht met jou resoneert, dan resteert de vraag of jij hiermee aan de slag wilt.

Wil jij de angst laten verdwijnen?

Wil jij een Mindshift op Zielsnivo ervaren en ontdekken wie en wat jij ten diepste bent? Wil jij je vrij voelen en de angst laten verdwijnen? Dan nodig ik jou van harte uit voor een gratis inzichtsgesprek.

Als je eerst meer wil weten, ontvang dan 3 inzichtgevende vragen gratis in je mailbox.

Mocht je nog andere vragen hebben of van gedachten willen wisselen, mail (rene.bussink@renesans.nl) of bel (06 – 57 96 30 35) me dan gerust.

Ik zie er naar uit om jou te ont-moeten!

Hartelijke groet,

René Bussink