Disclaimer

Disclaimer voor www.renesans.nl en voor www.snelwegnaarsucces.nl

Eenmanszaak (Kamer van Koophandel: 08086150), hierna te noemen RenesanS, verleent u hierbij toegang tot www.renesans.nl en www.snelwegnaarsucces.nl (“de Websites”) en publiceert hier teksten en (beeld)materiaal en andere zaken die door RenesanS en derden zijn aangeleverd. RenesanS behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan bezoekers mededeling te hoeven doen. Alle prijzen op deze website zijn exclusief BTW.

Beperkte aansprakelijkheid

De informatie op deze website is met de grootste zorg samengesteld. Desondanks aanvaard RenesanS geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en/of volledigheid van gegevens zoals weergegeven op deze website. Alle informatie en in het bijzonder alle prijzen op de websites zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

RenesanS spant zich in om de inhoud van de Websites zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Aan de informatie op deze websites kunnen derhalve geen rechten of garanties worden ontleend.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Websites geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met RenesanS. Voor op de Websites opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan RenesanS nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RenesanS’ informatie en/ of tekst van deze websites te kopiëren, te verspreiden, te publiceren en/of te wijzigen. Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende deze materialen liggen bij RenesanS, tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.